20070608

Vad innebär vårdgarantin för S?

Ja det kan man fråga sig efter två dagar med diskussioner och föredragningar på landstingsstyrelsen. Det visade sig i den statistik Jämtlands Läns Landsting skickar in till SKL sammanställning www.vantetider.se att vi endast klarar 60% av målen, LT skriver om det här. Efter denna information startar den märkligast diskussion jag stött på under lång tid.


Fritt citerat:

Sossarna:
"Men vi erbjuder ju patienterna att åka till andra ställen och då uppfyller ju vi vårdgarantin".

Jonas tänkta svar:
"Vi når inte målen, ekonomichefen har precis redovisat ett prognosticerat underskott på 29 miljoner på helår (ganska exakt 1%) och ni tror vi kan köpa mer vård utöver den vi själva bedriver med ökande underskott? Sen borde det istället sägas att Jämtlands län landsting har en egen vårdgaranti istället för den som resten av Sverige går på."

- Jag hann inte läsa hela vänsterkoalitionens förslag på bokslutet och landstingsplanen idag men jag hann inte uppfatta några patentlösningar än, återkommer.

Återkommer senare i ärendet...

Inga kommentarer: