20070620

ÖP ledare om läkarutbildningen

Anna Stjernström skriver ledare i ÖP och hänger på den debattartikel och den aktion några läkare har gjort. Det handlar om de kommande utbildningsplatserna som behöver förläggas i Umeå. Läs ledaren här och om den aktion som gjorts från professionen här.

Inga kommentarer: