20070615

Bra ledare men vem kommer leda?

Anna Stjernströms ledare i dagens Östersundspost är mycket bra och visar på möjligheterna för inlandet. Den visar också på behovet av riskkapital, något som diskuterats flitigt inom Centerpartiet i jämtlands län senaste tiden. Lägg också ledaren bredvid de EU-program som tidigare har genomförts och vad de har innehållet till lejonparten. Min upplevelse är att det ofta handlar om ladugårdstak och andra icke näringslivsinriktade projekt (Gävleborgs erfarenheter). Detta trots att länet och norrlands regionerna är i skriande behov av att "göra en västra götaland". Den är enkel och går till enligt följande:

Börja med att ställa er själva frågan: På vilka områden skulle Jämtland (mellersta Norrland?) vara topp 5 i Världen/Europa inom 15 år?

Ta exempelvis skogsråvaruförädling där Jämtland idag ligger på bottenplacering i Sverige volymmässigt. Vi kanske är bra men finns det en tillräcklig kritisk massa att gå vidare för en exportsuccé?

Det är såna här frågeställningar som bör ligga till grund för vårat framtida EU-fondsarbete. Västra Götaland satsar på ett "bilbranschprogram" inte alls konstigt helt naturligt. De blir bäst på bilindustri och ligger redan bra till. Jämtland med grannar skulle kunna bilda region och bli världsbäst på
turism tror jag. Jag tror att det är dags att slakta några heliga kor och stirra sanningen och framtiden i vitögat.

Det är dags att slopa ladugårdstaken för att istället bygga hängrännor på molnen, aim high!

Inga kommentarer: