20070605

Härjedalen tar över landstingsansvaret?

I en notis i Länstidningen går det att läsa om en motion i Härjedalens kommun angående sjukvården och att den måste rustas upp. Ett tips till Siwertsson är att inte lägga mer ansvar på Härjedalens kommun. Det är landstinget som (förutom skatteväxling om hemsjukvården) ansvarar för sjukvården i Härjedalens kommun. Landstingets ansvar sträcker sig hela vägen ner till länsgränsen.

Kanske är det ett enkelt sätt att få media, kanske är det ett slag av okunskap men kanske är det också ett förberedande av ett avhopp från Jämtlands län till Norrhälsingland inför arbetet med regionfrågan. Hur som helst skall motion skickas till landstingsledningen för svar, det är deras ansvar inte Härjedalens.

Inga kommentarer: