20070412

Slutet för kommunala utjämningssytemet?

Den beryktade "Robin Hood-skatten" ser ut att börja fasas ut, detta från SvD. "Slutmanglingen skedde på partiledar nivå" står det i artikeln, det betyder bara att partierna är så oeniga att inga andra arbetsgrupper fick ta besluten. Notera också Axen-Olins kommentar "Ett steg i rätt riktning", hon är inte nöjd och ser fler kompromisser i framtiden.

Kommunala utjämningssystemet är på väg att fasas ut, sanna mina ord, man ska kanske säga äntligen. Politiker måste fokusera på offentlig sektors kärnverksamheter, tillväxtskapande åtgärder och att våga leda. Länge nog har systemet i sig fått för mycket fokus på sig, debatten har mest handlat om bidrag, stöld och förslag på ändringar i systemet inte på långsiktiga lösnigar. Det vore bra om det försvann så vi kan diskutera människor och framtid istället för system.


Det finns dock ett krav/önskemål/vädjan...


De flesta CUF och Centerpartister norr om dalälven vet vad jag tänker. Länge har det funnits önskemål om avgifter på produktion som grundas på naturresurser. Problemperspektivet återfinns i kommuner som Härjedalen, Bollnäs & Söderhamn och Kiruna mfl.

Härjedalen: Sveriges mest glesbefolkade kommun med många stora skidorter och mycket skog. Andelen som dock betalar skatt i Härjedalens kommun är inte stor. Uttagen av skog tillfaller inte kommunen som skogen står i. Skogråvaran skulle beläggas med en liten summa typ några ören/kubikmeter som tillfaller kommunen/landstingets kassa i naturesurs kompensation.

Bollnäs & Söderhamn: För länge sedan säg 30 år, fanns möjligheten att fånga stora laxar, +15 kilo, mitt i centrala Bollnäs enormt lockande. Samma möjligheter hade Söderhamn haft om inte vattenkraften satt stopp för fiskensvandring. Idag bedrivs det fisketurism vid älvens utlopp som är direkt kopplat mot havet i max 1 km. Fundera på turismnäringspotentialen om sträckan varit +80 km. Alternativet nu när vattenkraftverken sätter stopp för det hela vore att 1-2 öre/kilowatttimme skulle tillfalla kommunen/landstingets kassa i naturesursförstörelse kompensation.

Kiruna: Kiruna har en hyfsat stor gruva, samma metod skulle kunna användas här. Om några få ören / "nåt med ton & jord/berg eller så!?" skulle ge stora summor till kommun/landsting.


Sammantaget skulle det här ge många kommuner en möjlighet att överleva
själv. De kommuner som nu får betala till andra behöver inte oroa/gnälla mer och
i min utopiska vision blir alla nöjda istället för att leva med systemet där
alla uppfattat sig som förlorare.

Nå vore inte det bra?

Inga kommentarer: