20070407

Nygammalt med +1% i bistånd

Regeringen har tillkännagivit att Sveriges bistånd för år 2006. Det är glädjande att biståndet ökar men jag hoppas att debatten om innehållet i biståndet kommer ta fart.

Ofta går skuldavskrivningar till statsmakten i länder och det innebär att personerna vid makten inte alla gånger inser behovet av nödvändiga förändringar och åtgärder för att få landets ekonomi i balans.

Satsningar på NGO och inriktning på nringslivsutveckling är sånt jag ser som mer långsiktigt hållbart.

Pressmeddelandet från regeringen, SvD

Inga kommentarer: