20070927

Status quo - landstingsledningens politik?

Dagens landstingsstyrelsemöte har bestått av ett fåtal genomgångar men slutligen/äntligen beslutdags på landstingsstyrelsen. Bla annat frågan om hur vi organiserar ett "prioriterings råd" för de troligen kommande prioriteringarna på agendan samt en redovisning från utvalda verksamhetsområden hur de arbetar för att uppnå vårdgarantin.

Besluten var väl inte mycket att hurra över. Den stora frågan var delårsbokslutet men det refererade jag ganska genomgående igår, märkligt är det att majoriteten flyttade pengar (104 tkr) från en specialist på ortopedi till en vanlig hälsocentral som redan går med vinst. Att frågan inte varit lyft i "samarbetsrådet för privata vårdgivare" (osäker på namnet) gör inte hanterandet mer logiskt.

Dagen avslutades med ekonomi utskott mellan 17-20 som diskuterade frågan om budgetramarna inför 2008, med anledning av dagens artiklar om ekonomin i både
ÖP och LTZ kan jag medge att vi hade en del att diskutera. Frågan vilka resurser vi behöver ge respektive verksamhet för att de ska kunna uppnå de mål landstingsfullmäktige beslutat i och med Landstingsplanen och självklart för att uppnå målen i vårdgarantin är inte enkel. Jag är lite osäker på hur exempelvis hälsocentralernas respektive chefer samarbetar men det är stora, väldigt stora interna skillnader i landstinget. Ett nätverk med syfte att "benchmarka" olika arbetsformer och metoder vore kanske ett tips att ta till sig?

Att låna bra idéer av varandra gynnar i slutändan länets befolkning som får bättre tillgänglighet till och mer av vård.

Inga kommentarer: