20070910

Härligt med nån som säger ifrån!

Från Socialdepartementet och socialtjänstminister Maria Larsson kommer idag, via DN-debatt, en satsning på barn med missbrukande föräldrar. Riktigt bra, här krävs politiska fingrar i syltburken och en vilja från de samma. Det här är en av mina hjärtfrågor så det kommer känns bra att kunna följa upp det här lokalt i Jämtland och Härjedalen.

"I undersökningen svarar socialsekreterarna på frågan om vilken enskild faktor de tror är viktigast för att ett bra stöd ska kunna ges. Sex av tio
pekade ut tydligare rutiner för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis etc.
Tre av tio socialsekreterare vill allra helst se ett större engagemang från
ledning och politiker. Bara en av tio prioriterar ökade resurser. "
Det visar att det finns ett behov av politisk vilja och att verkligen våga bryta de välkända och vattentäta skotten mellan skola och socialtjänst. I slutändan får båda förvaltningarna mer pengar över om de lyckas samarbeta.