20070905

Människa eller system?

Dagens ÖP har en bra artikel om privata vårdkliniker som är landstingsfinansierad och stäningshotade.

- Jag använder 85-90 procent av min arbetstid till patienterna. Inom landstinget använder man 30-35 procent av tiden till patienterna, resten av tiden går till teamverksamhet, ronder, konferenser och annat, säger Jan Sandegård.

Att det enligt landstinget ortopedchef Roger Olsson behövs rekryteras två nya ortopeder om kliniken stängs stärker bara min tro på att verksamheter inte alltid är bäst i landstingets egen regi. Vi måste ha två viktiga grundfrågor med oss när vi jobber med skattepengar, vad är människors behov? Var gör VARJE skattekrona mest nytta?