20070911

Jämtlands län på efterkälken?

Nu blir det spännande när remisssvaren till ansvarskommittén börjar antas i olika partier, i landsting och kommuner samt från alla möjliga andra håll. Igår var Robert Uitto ute med "landstingets" åsikt i en lite rörig artikel. Samma dag hade tydligen Västernorrlands landsting tagit sitt, STORREGION blev svaret.

Detta kan sluta med att Härjedalen går söderut och att Jämtland får haka på som "lilleplutt" utan möjligheter till goda förhandlingar. Alternativet att strunta i mittskandinavien och gå söderut är avlägsen, men kanske en väg ut?

Ja det är nu kloka tankar skall tänkas...det drar ihop sig till slutspel.