20070925

Lång och regional dag

Vissa dagar är längre än andra 09:30 till 20:30 blev dagens schema. Det har varit en mycket intressant dag med landstingsstyrelse innehållande delårsbokslut och diskussion med statens förhandlingsman i regionfrågan.

Delårsbokslutet är ganska svårtolkat, visst "vi" landstinget går med 16 miljoner plus. Detta bla tack vara högre statsbdirag, skatteintäkter och minskad kostnadsutveckling. Samtidigt är redovisningen av vårdgarantin lite oroande, det har meddelats via Östersundsposten tidigare att många som skall behandlas väntar på behandling, över 700 personer väntar. Dessa väntande är av JLL beviljade behandling och borde då tas med som en skuld i delårsbokslutet. Samtidigt kan man fundera på om inte beslutet att minska antalet arbetade timmar bidrar till att öka kön på antalet väntande personer, alltså i princip en förflyttning av kostnader. Slutligen borde väl en tanke skänkas regeringen för att man fått extra statsbidrag, skatteintäkterna ökat samt de sänkta arbetsgivaravgifter.

Regeringens förhandlngsman Jan-Åke Björklund besökte både landstingsstyrelsen samt en välbesökt alliansträff på kvällen. Jan-Åke hade perspektiv och framför allt frågor som fick de flesta att fundera en gång på "vad, hur och varför?". En spännade fortsättning följer, viktigt nu är att politikerna vågar debattera frågan öppet!


Nu blir det sova för imorgon är det beslutdag på landstingsstyrelse och kvällen bjuder på ekonomiutskott och arbete med budget och uppdrag till samtliga verksamheter för 2008.

Hasta noché!

Inga kommentarer: