20070920

Fler jobb och fler vägar in!


365 dagar - sänkt arbetslöshet, renodlat jobbfokus med stärkt fokus på individens möjligheter att komma tillbaks till arbetskamraterna bra för alla i sverige. Fem Jämtlands segrar är utökad läkarutbildning i umeå med decentraliserad form för genomförandet, klart med i snitt ca 1200:- sänkning per jämtländskt hus, mer än 15% ökning på järnvägs- och väganslaget, Eldrimner i Ås permanentas, transportstödet är finansierat fram till 2010 klart om några dagar i bryssel & gäller retroaktivt from 1/1 2007. Inte illa och leveranstiden på 365 dagar är inte illa heller. Roligast var väl den i publiken som sågade höjningen av väganslaget eftersom Sossarna lämnat en skuld på 70 miljarder måste det först återställas och då borde det heta återställning till en dräglig nivå.