20051219

Dags igen för arbetslöshetsrapport!

Så har då en utredning visat att den öhgre naturvetenskapliga utbildningen inte bäddar för bra jobb efter utbildningen. 13-17% arbetslöshet väntar snarare. Det som är intressant, Sossarna innehar regeringsmakten, Sossarna har fått kritik för att utnämna egna till högskolestyrelser osv. Hmmmm???

Borde det då inte vara bättre???
läs mer här...


På måndag, presenterar Högskoleverket en analys av hur tillgången på nyutexaminerade naturvetare motsvarar arbetsmarknadens behov. Slutsatsen är nedslående: Samtidigt som allt fler utbildas i naturvetenskapliga ämnen minskar chansen att få jobb. En förklaring är lärosätenas starka inrikting på forskning i naturvetenskap. De anpassar inte utbildningen till ett yrkesliv utanför högskolan, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare på Högskoleverket.

Inga kommentarer: