20071004

Det var bättre förr = dåligt betyg!

DN.se rapporteras om unga kvinnor som tar sitt liv, socialstyrelsens statistik visar en dramatisk ökning av antalet unga kvinnor som tar sitt liv. Tragiskt att vi i dagens Sverige inte kan ge det stöd som behövs till samhällets medborgare och dess framtid unga kvinnor och män.

Att en annan rapport presenterad på Drugnews.se samtidigt visar på en nedgång av narkotika- och alkoholbruk bland landets 15-16 åringar gör ansvaret än mer tydligt. De krav som ställs i artiklarna bör tas på allra största allvar och här krävs faktiskt politiska prioriteringar.

- Vi är inte bra på att fånga upp och i tid stödja utsatta riskgrupper. Av de missbrukande ungdomar som kommer till Maria Ungdom har åtta av tio unga tjejer även problem med psykisk ohälsa och en majoritet av killarna har kriminell bakgrund, berättade Björn Fries nationell narkotikapolitisk samordnare.

- Vi har sett samma sak i andra länder och har varnat för det här. Orsaken handlar mycket om de ändrade villkoren för oss alla. De unga har inte varit tillräckligt förberedda på att möta verkligheten: ökade krav på utbildning, färdigheter och krav på att vara duktig. Samtidigt saknar de skyddande nätverk, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet.


Det här bör ge alla kommun och landstingspolitiker ökad motivation att gå på sina möten och ställa krav. Skolan, socialtjänst och BUP har ett tydligt och uttalat ansvar. Samtidigt är en bra patient en patient som aldrig är behöver söka vård. Därför behövs varje politiker i kultur och fritidssektorn och att de gör sitt yttersta för att ge unga till en meningsfull framtid. Den ständigt återkommande diskussion "vi borde satsa så sparar vi långsiktigt" måste vinnas. Nära horisonter och kortsiktiga vinster kan rasera både ekonomi men också familjer.
Inga kommentarer: