20070105

Hur man liberaliserar Cuba / Kuba

Fick ett tips av Peter Dunder om riktigt utmanande artikel om USA och förhållandet till Kuba.

Artikeln hittar ni här...

Det här skulle vara ett gyllene tillfälle för President Bush att efter Castros troligen kommande död, starta en debatt om individens rättigheter och hur Kuba skall styras. Är det folket eller av "en man". Vilka krav får folket ställa på staten osv...ja en öppen diskussion om friheter och rättigheter på Cuba helt enkelt.

Om nån träffar Bush vore det läga att tipsa om artikeln...

Inga kommentarer: