20070813

Skall riktigt vara rätt?

Hos Östersundspostens redaktion har man lyckats gräva fram mera slarv med skattepengar. Den självklara regeln att "jag godkänner inte själv mina egna utlägg" har fått stryka på foten. Visst det kan vara mer praktiskt på det viset, snabbare osv. Samtidigt skall man som anställd i offentlig sektor veta att pengarna i budgeten kommer från andra fickor.

Ett välkänt uttryck i politik kretsar är fritt citerat "att varje skattekrona som inte används effektivt är att betrakta som stöld av folket" - kanske för att det var en (s)-minister som yttrade orden en gång. Av samma anledning blir dagens citat i artikeln på ÖP.se aningen märkliga.

Ja vi får väl se hur drevet rullar på, men sanna mina ord. Inom en 3 månaders period kommer Bergs kommun framgent ha länets bästa delegations och attestordning ; )

Inga kommentarer: