20070818

Cuf sätter agendan!

I dagens ÖP har ordförande i CUF Jämtland-Härjedalen Hann Wagenius satt stor prägel på innehållet. På ledarsidan kommenterar Per Hansson ungdomsstyrelsens rapport "Ung idag" och kräver mer ungdomsinflytande. I tidningen finner man också en artikel om Hanna Wagenius öppna brev som uppmanar länets makthavare att lyssna mer på ungdomarna, inte bara prata om dem. Det var senare udner kvällen också spännande at ts Hanna på Centerpartiets Jämtalnds läns distriktsstyrelse där hon lyfte frågan och dsitriktsordförande Bernt Södermans positivia bemötande och lösning på frågan, snabbt och bra!
Då endast artikeln finns med på nätet publcierar jag det öppna brevet här nedan på bloggen...
Öppet brev till länets makthavare

CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND I JÄMTLAND/HÄRJEDALEN
Lyssna på oss nu!


Igår släppte Ungdomsstyrelsen en rapport som visar att det är en lejonpart av vuxna som sitter på makten i landets politiska församlingar. Ungdomar är idag 10 % av befolkningen och utgör 1,3 % - 2,5 % av politikerna.

Jag och CUF kräver att politiker och makthavare omedelbart börjar lyssna på oss ungdomar. Allt berör oss, därför kräver jag handling från våra makthavare. 75 % av länets fullmäktigeledamöter är mellan 37-64 år, pinsamt. Jag har redan krävt förändring från mitt partis håll, nu är det dags att andra gör samma sak!


För mer information kontakta:
Hanna Wagenius, ordförande CUf Jämtland/Härjedalen
0730-454~396, hanna.wagenius@centerpartiet.seInga kommentarer: