20070801

Från insidan till vardagen

Åke Nord på länstidningen har gjort en spännande intervju. Patientnämndens chef Inger Lindholm talar ut om det rådande läget i Jämtlands läns landsting. För mig inga nyheter men modigt att våga stå upp och säga

"– Nej, det beror mer på organisationen än resurserna. Vi har
distriktssköterskor som inte får skriva läkartider eller ta blodprov utan
läkarorder. Kompetenser utnyttjas dåligt eller inte alls. Vi måste bli bättre på
att prata med patienterna och bemöta dem. Det här måste vården lösa."

Jag är en av de som vill ge vår personal, då framförallt chefer och ledare inom JLL frihet under ansvar. Med ovanstående citat blir naturligt nästa fråga. Är det politiken eller verksamheten som har fel inriktning på sin styrning av organisationen? För mig är det klart var problemet ar sin rot. Landstinget har idag en är en initiativsaknande och och obeslutsam majoritet som inte förmår flytta ner de politiska målen för verksamheten till våra anställda att verkställa efter bästa förmåga. Ska bi spännande att se vad kommande möten efter semestern kommer bjuda på.

Inga kommentarer: