20060107

Ung Vänster och Ida, igen!

I en blogg-kommentar till Vänsterns kongress ifrågasätter Johan Kling hur UV:s ordförande tänker, läsvärt ur ett demokratiperspektiv. Det verkar som om politiker inte ska prata med varandra utan bara i debatter. Man kan vända det till de feminister på vänsternkanten som i prinicp anser att "män är onda av naturen" och därför måste vi kvinnor lära oss slåss.

Vore det inte bättre att testa att prata med m'än först och sedan om det försöker något slå? Själv är debatten börjar till diskussionen vilket i sin tur kan leda till förslaget vi alla enas om...

- Jonas

Inga kommentarer: