20060106

Ogrundad riksdagsmotion?

Fick nyligen senaste nummret av Nordens Tidning #4, där har Klas Wiklund en gammal räv i Nordiska sammanhang gått i polemik med de åtta Folkpartister som kräver en nedläggning av Nordiska Rådet.

Läser man själva FP-motionen kan man också ställa sig frågan om det är själva Nordiska Rådet i sig som skall lida för att de förslag som presenteras inte möts av åtgärder från ett vad det verkar inaktivt presidium? Den frågan skulle man jukunna ställa till fd presidenten och riksdagsledamoten Gabriel Romanus från, just det, Folkpartiet Liberalerna.

Tycker att Klas Wiklund lyfter fram ett mer konstruktiv perspektiv där han påpekar att förslagen finns men besluten lyser med sin frånvaro. En yngre men redan meriterad räv i Nordiska sammanhang sa till mig under en av våra resor att:

"dagens problem är att 40% av de politikerna åker för att det är kul att resa, 40% vet inte varför de är där medans resterande 20% vill något men ingen bryr sig."


Kanske ligger det något i det? Det pågår om inte annat säkert en hel del pappersvändande som det skulle kunna sparas in på. Sen om nu Fp har valt ledamöter till Nordiska Rådets Delegation, vilket man har. Håller då dessa också med i motionen? Eller är det helt enkelt så att det Nordiska Ministerrådet inte sköter sig?

Då vore det mer smakligt att rikta kritiken mot den ansvariga svenska samarbetsministern Berit Andnor. Det enda som har kommit från S-regeringens håll om kostander för förvaltningen är ju EU samt NR att vårat regeringskanli har svällt något enormt på senare år uppmärksammas ju inte direkt nämnvärt av densamma. Men rikta elden åt ett annat håll så det inte lyser så starkt just på oss är kanske taktiken.


Fortsättning lär följa kan man hoppas .... Jonas

Inga kommentarer: