20070713

Pinsamt vårdmonopol!

Under senaste landstingsfullmäktige här i Jämtland var det hårda ord från landstignets röda majoritet "Ultra-höger", plånboken som styr ja ni har säker hört det förr. Egentligen handlade det om en reform av primärvården med mål att flytta makt och valfrihet till våra medborgare aka patienter. Allt för att vården skall inse att det är patienten som skall vara i centrum. Läs det här skräckinjagande exemplet från Gävleborgs landsting med samma sammansättning av ledning som Jämtlands läns landsting.

Inga kommentarer: