20060831

Norell synar Persson?

På gårdagens DN debatt fanns en artikel av Magnus Norell som är expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Den behandlar regeringens agerande när det gäller givarkonferensen till Libanon. utdrag ur debattartikeln finns här nedan. Där undrar Norell vad regeringen egentligen gör, läs hela här.

"Sanningen är ju att regeringen bedrev en frenetisk lobbyverksamhet långt innan kanonerna tystnat - inte för ett eldupphör utan för en svensk konferens. Kampanjen gjorde ett surrealistiskt intryck på de libanesiska ledarna, som hade händerna fulla av äkta verklighet.
Magnus Norell, expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut"


Anågende syning av Persson, kan jag med anledning av ovan nämnda artikel och sen med det som nu kommer bara ifrågasätta hur Israel uppfattar Sverige. Nu när Persson tillsammans med Libanons premiärminister i Göteborgs posten skriver bla, läs hela debattartikeln här.


"Alla länder har rätt att existera inom säkra och erkända gränser, fria från utländsk ockupation. Deras befolkningar har rätt till ett liv fritt från hot om aggression eller våld.
Göran Persson, statsminister (s), Sverige och Fouad Siniora, premiärminister Libanon"

Jag ställer mig frågan hur långt den svenska regeringen egentligen har riktat blicken med sitt arbete för fred i mellanöstern. Jag att två uppdrag finns, Libanon måste stoppa vapenexporten till Hisbollah för att trygga Israel och kyla av läget. Samtidigt måste Isarel dra sig tillbaka .. Det är där det politiska krutet måste läggas inte på en konferens med den ena parten i Sverige. Den oro som finns i regionen kan bara stävjas genom ett starkt politiskt engagemang och aktvitet på plats, med påtryckningar på både Libanon, Hisbollah och Israel.

Inga kommentarer: