20101019

Det går att vända utvecklingen

Många och negativa är ofta orden som kommer från kommuner där utflyttning och kommunalekonomi "strör salt i såren istället för att hälla socker i medicinen". Att prata om utveckling och framtiden i vår kommun är svårt att förklara när människors upplever att vardagen består av dålig ekonomi, besparingar och effektiviseringar. Då om nånsin är det mer ytterst viktigt att fortsätta driva en företagsvänlig politik. Inga företag = inga jobb = inga kommunala skattepengar till välfärden. När då rubriker som att det finns välskötta företag i Ragunda kommer är det viktiga signaler att till sig. det innebär fler jobb och att fler människor kan skapa sig en framtid i Ragunda. Nånstans där bör väl berättelsen om att framtiden finns även i Ragunda. Allt för ofta läggs ju energin på att ropa ut hur mycket Pappa Borg och staten ska komma och rädda dagen, bara genom att se positivt på framtiden går det att skapa en positiv utveckling i många Norrlands kommuner. Därför är alla initiativ likt AB Jämtlands nödvändiga!

20101018

Framåt eller bakåt för Centerpartiet?

Förlåt det här blev skitlångt men jag tror det är värt tiden. - Jonas

Valresultatet blev ju inte direkt vad man kände var på gång, men det man kände var faktiskt rätt om man tittar i siffrorna i eftervalsanalyserna. I Ånge har man gjort sin egen analys och den består i att slänga ut Maud. Uppenbarligen har Ånge politikerna gjort allting helt rätt själva för någon självkritik verkar inte finnas. Min uppfattning är att utan Mauds insats hade Sverige haft så många fler utmaningar att lösa utöver alla vi redan står inför idag.

Tittar en i backspegeln har Norrland sedan 1960-talet lidit av urbanisering (människor har flyttat till de större städer i länen) samt av utflyttning från länen och då framförallt söderut. Utflyttningen är ett slutande plan och den trenden har inte kunnat brytats på årtionden. Så i grund och botten tror jag mer på en utvecklingsinriktad politik än ett förlitande på att staten skall lösa våra problem. Och personligen tror jag att staten under mandatperioden kommer bli tvungen att gripa in ändå i några kommuner.

Ska man se till Centerpartiet och vad vi behöver göra behövs det först avfärdas lite osanningar, i Aftonbladet-artikeln skrivs:
Nej. Felet ligger i den gemensamma nämnaren: partiets ledning och agerandet i
alliansregeringen. Väljarna röstar ofta lika i de tre valen, och när man då
tagit avstånd från alla C-politiskt främmande beslut och alliansanpassningen på
riksplanet har det verkat över hela linjen.
Fel, Centerpartiet är ett parti med starkast förtroende på kommunnivån. Ofta är våra kandidater "doers" som vågar ta beslut och åstadkomma en skillnad och förbättring. Det oftast där vårat engagemang har starta och det vi varit bäst på. Se bara på antalet Centerpartiet röster i jämförelse mellan kommun- & riksdagsvalet i Jämtland och Västernorrlands län, trenden är tydlig mest röster på lokal nivå minst i vlaet till riksdagen, som det brukar vara för C.


Utmaningen för Centerpartiet?

1 - Opinionsbildning, ideologi och historia
Med "endast" 10 år i Centerpartiet väger jag lätt mot den historiska erfarenhet som Ånge-Centerpartisterna representerar men samtidigt vet jag att när jag började så ville ingen samarbeta med S igen efter krisuppgörelsen då "vi föll i skymundan efter att gjort nytta" som de äldra centerpartisterna sa. Under mina år på skolpresentationer så fick jag ofta frågan om jag var bonde för vi var ett bondeparti. Efter några år förknippade ungdomarna oss med företagsfrågor i första han bönder i andra hand. Återigen en viktig punkt för att bli ett brett parti för många då jag och många hoppas på framtidsjobben kommer i jord- & lantbruktsföretag lika mycket som andra mindre företag. Under tiden fram till valet 2006 fick jag ständigt tugga i mig att "Centerpartiet och de borgerliga kan aldrig vara eniga eller klara av att regera landet". Det har vi visat, vi har levererat. Centerpartiet har gjort enorm skilland i Alliansregeringen, var har varit rösten för hela landet och de som visat vägen i miljöfrågorna. Återigen har vi fallit i opinionsmässigt dålig dager efter ett samarbete. Och det är klart att när herrarna J Björklund och Carl B Hamilton håller på med regelbundna kärnkraftsutspel utan att statsminister tydligt dementerar uppgifterna så vacklar de trogna och lojala centermedlemmarna i sin tro på energiuppgörelsen och vår egen nytta. Då Centerpartiet i mina ögon är en dålig propaganda apparat men ett mycket kompetent parti så får vi svårt att mobilisera medlemmar att ta strid för Centerpartiet i debatter när grunderna i vår övertygelse ifrågasätts. Vi måste bli bättre på att marknadsföra våra idéer. I Jämtlands läns landsting har de rödgröna inte ens presenterat ett eget program för de kommande fyra åren. De lovar ingenting utom att rätten att välja hälsocentral skall stoppas. Den valfrihet som nu har gett Hotingborna en fullvärdig hälsocentral mot tidigare en viss-tids-filial. Trots det lyckas vi inte rå på de röda landstinget, som fortfarande styrs av S.

- Slutsatsen är att vi måste lära oss bli bättre på att lyssna och marknadsföra oss, politiken är det inget fel på. När jag säger detta så handlar det inte om kritik mot personer eller kandidater utan om vårat fokus i förenignen på att ta oss tid för kommunikation utanför och iofs i organisationen.


2 - Organiseringen
Vad ägnar vi oss åt? Var bryts idéerna och tankarna i diskussioner och var sätter vi ord på vad vill vi åstadkomma? Kunskapen kring hur en organisation skall drivas är gedigen i Centerpartiet och den sköts med bravur. Som jag skrev tidigare är vi svagare det opinionsbildande arbetet, hur är prioriteringen i föreningen på våra möten? Min känsla är att mycket energi läggs på KF-listan medans "PR-listan" hamnar långt ner. Det säkert också därför vi har ett valresultat som ser ut som det gör, stort stöd i kommunerna och svagare i landsting och riksdag. Det är färre Centerpartister i landstinget som skall marknadsföra våra idéer och politik mot fler väljare. Allt hinns inte med därför behöver vi se över hur vad meningen i med jobbet i föreningen går ut på och hur det utförs. En Centeravdelning som faktiskt lyckats stärka sig är Stureplanscentern, Anders W Jonsson skriver bra om det på sin blogg. Återigen var möts och bryts tankar och åsikter utanför KF-listan? Hur inkluderar en organisation 1500 medlemmar regelbundet?

Slutsaten får bli att vi i organisationen kanske ska fundera på vad vi lägger tid på och framförallt hur vi gör det. Vad får vi ut av det och hur hjälper det oss med att få fler väljares förtroende på valdagen 2014? Jag har inte lösningen men jag är säker på att förändringar i våra prioriteringar och arbetsformer behövs.


Sen slutligen får jag tillägga att nu har nyblivna riksdagsledamoten Emil Källström lagts till bland bland bloggarna jag rekommenderar.