20080829

Nu släpss www.Hedvigsmat.se

Idag släppte Hedvig Jonsson, 78 år och kommunfullmäktigeledamot, sin nya kampanjhemsidan:

Hedvig är en eldsjäl, den där människan som aldrig ger upp. Hon ska lyckas med att driva igenom satsningar på maten för både elever och äldre i Östersunds kommun, det har hon gett sig sjutton på. Så 78 år ung har hon lärt sig att uppdatera hemsida, ordnat med knappar och igår ringdes det till samtlig media i länet. Idag har jag mfl varit med henne och delat ut ekologiska, lokalproducerade morötter, visitkort och flygblad som ett led i hennes kampanj för bättre mat. Vi finns redan på ÖP.se som tillsammans med LTZ.se (inget på webben ännu) fick stå för dagens mediagenomslag.

Imponerande kvinna denna Hedvig, imponerande är ordet - respekt!

20080825

Skydda sin egen rygg?

Debatten om Barnsjukhuset Martina fortsätter på DN:s sidor. Nu har till och med (det borgerliga?) landstingsrådet Birgitta Rydberg från folkpartiet kritiserat starten av ett nytt sjukhus. Skälen sägs vara att "Stockholmarna ska inte behöva betala två gånger för vård ... Då är vi inne på en farlig väg." Förhoppningsvis är Centerpartisterna i landstingshuset liberala. Att förbjuda yrkesgrupper att starta eget och förbjuda människor att bränna sina pengar efter eget förnuft känns långt ifrån liberalt.

Att ett socialdemokratist oppositionsråd, Dag Larsson, i Stockholms läns landsting försöker påskina att sjukhusets affärsidé kan rasera hela vårat solidariska sjukvårdssystem är skrattretande och han lägger mycket ord i andras människors munnar. Det sker väl på basis av att fri företagsamhet inte stämmer överrens med hans socialistisk grundsyn.

"Den som tecknar en försäkring och går till Martina kommer på sikt att protestera mot höga landstingsskatter. För då tycker man sig redan ha betalat för vården via sin försäkring.Det leder i sin tur till en tudelad sjukvård som på många andra håll i världen" citat Dag Larsson.

Argumentationen kan tolkas på många vis men jag upplever som om Birgitta Rydberg inte tror sig långsiktigt klara att argumentera för en lika vård till alla som är solidariskt finansierad via skattsedeln. Istället väljer hon att skjuta skeppet innan det kommit i hamn trots att hon inte vet vad som finns i lasten och utifall det kan bli leda till goda affärer för landstinget.

Att sätta stopp för barnsjukhuset Martina är dumt och endast protektionistiskt. Sverige har god vård av hög kvalité, problemet är tillgängligheten. Tillgängligheten handlar inte enbart om landstingets ansvar. Hos försäkringskassan finns många med behov av att få en behandling men istället sätts de i kö i väntan på en sjukvårdsbehandling. Genom att slå samman delar av pengapåsarma (Finsam, ny version är på gång från socialdepartementet) från både FK och landsting skulle behandling kunna ges fortare. En kortare sjukskrivningstid blir resultatet om försäkringskassan börjar köpa vård för pengarna istället för att betala väntetid i köerna. Det skapar mer arbetstillfällen i sjukvården och färre sjukskrivna kombinerat med fler som arbetar = mer betald skatt i de offentliga kassorna. What´s the problem? Jag kommer inte verka för ett försäkringsbaserat sjukvårdssystem i Sverige. Däremot kommer jag verkligen inte försöka förbjuda människor att göra av med sina pengar på privata försäkringar och sjukvård.

20080820

Mer konstigheter om privat barnsjukvård

Från uppropsstartarna mot barnsjukhuset Martina kommer mer konstiga tankar om privat barnsjukvård. På DN-debatt skriver Lars H Gustafsson, Amir Danespip och Makan Amini att tillåta privat & försäkringsfinansierad barnsjukvård är ett brott mot FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn ska inte bara ha rätt till sjukvård; artikel 24 i konventionen slår fast
att barn har rätt till den "bästa uppnåeliga hälsa" som ett land kan ge dem.

Det är här det brister i argumentationen och resonemangen. Försäkringsbolagen är inte Svea rike eller vårat land. Åsyftan av land betyder i Sverige att det är den solidariskt finansierade sjukvården som skall ge odiskriminerande solidariskt finansierad sjukvård till barn (utan av gifter också?) till bästa möjliga kvalité.

Säg vad ni vill säga, det borde vara förbjudet att tjäna pengar på sjukvård, det är en helig ko för oss som startat uppropet. De likväl som jag inser att det faktiskt skapas mer utrymme och pengar till den offentliga vården om fler sjukhus likt Martina startas. Om de är finansierad utanför den offentliga sektorn.

20080815

Regionfrågan i norrland


Befinner mig på Östanskärs konferens cirka 1,5 väster om bergeforsen utanför Timrå. Samtliga centerdistrikt i norrland har samlats inkl gävleborg alltså. Igår var linda ylivainio, politisk sakkunnig på näringsdep, för att berätta och lyssna av om regeringens politik. Idag är det regionfrågan på agendan. Jan-Åke Björklund som varit med att bilda region Skåne samt Västra Götaland baxar oss framåt i tänk och praktik. Mycket spännande och rekommenderad läsning är interpellation 2007/08:817 från gårdagens riksdagsdebatt. Stället vi är på rekommenderas...spännande lokaler, bra och mycket mat, modern konferensdel. Ikväll blir det möte på storgatan 51 om nästa års cuf-stämma som vi i jämtland kommer arrangera. Lite mer lättsamt men kommer nog kräva en större arbetsinsats.

20080810

Mer om Martina

Martina är den första stenen mot avgrunden, skriver Kalle Olsson på LT:s ledarsida. Jaså, jag tror att Kalle har mer rätt när han skriver
"dessa försäkringssjukhus riskerar att underminera tilltron till den offentliga vården"
Ofta har jag hört och sett att "det enklaste sättet att förlora makten är att missköta den." Precis så är det nu, vi har i offentlig sektor idag all makt över sjukvården. Göran Persson instiftade stopplagen, vilket visar hur stort det politiska inflytande över hälso- och sjukvården faktiskt är. Nu påpekar Kalle att det är någon annans fel om det blir ett Sverige där försäkringslösningar får styra vården och inte solidarisk finansiering.

Så är det inte, få vill riva ett fungerande system och opinionsmässigt är det mycket svårt att hantera. Det finns problem hos vården idag med framförallt tillgänglighet och köer. Människor sitter fortfarande i telefonköer eller ligger hemma sjukskrivna i väntan på att få sin åkomma. Om det är allt vad den svenska solidariskt finansierade vården kan erbjuda, då förstår jag varför försäkringslösningarna växer fram.

Det tror jag Kalle också känner på sig när han granskar systemet och lägger den ideologiska penseln t sidan. Antingen skyller man på något nytt och okänt med diverse lösa antaganden eller så kritiserar man rådande ordning.

20080807

Äntligen kommer Barnsjukhuset Martina

Den 22 september öppnar i Stockholm det helt privata barnsjukhuset Martina. Att det är bra håller inte alla med om, det har startats hemsida, blogg och facebookgrupper emot det.

Jag tycker det är jättebra att mer vård produceras i Sverige. Nu finns det köer men Martina att avlasta den offentliga vården och öka tillgängligheten för de som inte har sjukvårdsförsäkring, något som fler borde inse. Det antas vara överklassen som tecknar sjukvårdsförsäkring, dessa kommer i.s.f. att bidra genom de betalar dubbelt för sin vård. Skatter, försäkring fler som skall ha lön bidrar med mer pengar till den gemensamma kassan som är betalare av dagens offentliga barnsjukvård i Stockholms läns landsting.

Tråkigt att några bestämt sig för att:

- Monopol är bra
- Det skall vara lika synd om alla
- Tillväxt inom sjukvårdssektorn skall förbjudas
- I Sverige har alla det bra genom det offentliga och vi har inga orättvisa skillnader i vården


Jag tycker :

- Mångfald skapar konkurrens, fler arbetsgivare och om politikerna vill öka frihet att välja vilket skapar drivkrafter för bättre kvalité
- De som väljer att betala dubbelt för sin vård får göra det så länge den betalar sin andel till den offentliga vården.
- Att öka utbudet av vårdvolym är helt rätt, vi har ju fortfarande minst lika mycket offentlig vård. Nu får vi faktiskt mer vård i Stockholms län då några kommer barn kommer bevista barnsjukhuset Martina istället för den offentliga sjukvård.
- I sjukvårdssverige har vi bra kvalité men låg tillgänglighet, vi har skillnader i båda mellan län och sjukhus. Inte heller har jag rätten att välja att föda på sjukhuset i Östersund om jag bodde i Värmland trots att det enligt statistiken från SKL Öppna Jämförelser, är större chans för mitt barn att överleva då. Därför är det helt rätt att öka tillgängligheten på ett sånt här vis som är gratis för landstinget.


Att Barnsjukhuset Martina öppnar i Stockholm kommer leda till följande:
- Ökad volym av barnsjukvård och akutsjukvård i Stockholmsregionen.
- Fler som får lön = mer skattepengar till dagens vård i Stockholms län.
- Fler arbetsgivare att välja mellan för sjuksköterskor som är missnöjda med sina låga löner.

Nä äntligen kommer sjukvården i Stockholms län att förändras den 22 september - bra!