20080228

Region norra norrland färdiga?

Hittade det här pressmeddelandetStefans Tornbergs blogg. De i norra delen verkar ha kommit en bra bit på väg i sitt nya samarbete. Tydlig blir också nyttan av regionsamarbetet när det redovisas vad som regionen kommer att bestämma över. Det i fet text har vi i Jämtland makt över det andra ligger hos staten/länsstyrelsen (same same).

"Det blir ett sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag som bygger vidare på Skåne- och Västra Götalandsmodellen och på den av Ansvarskommitténs föreslagna "Lag om regionalt utvecklingsarbete". Det innebär att ta över ansvaret för utvecklingsfrågorna från respektive länsstyrelse och att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i den nya regionen. I första hand handlar det om arbetet med:

· Regional utvecklingsplan, inkl geografiska regionintressen och regiontrafikplan

· EU:s strukturfonder
· Regionalt utvecklingsanslag (ersätter länsanslaget)
· Regionala tillväxtprogram
· Lokal och regional kollektivtrafik
· Regional anpassning och konkretisering av nationella miljömål
· Regionalt folkhälsoarbete, naturvård, kulturmiljövård
· Beslut om statsbidrag till regionala kulturinstitutioner
· Regionalt jämställdhetsarbete"Vi får hoppas att vi i Jämtland lyckas enas så länets lokala politikerna får makten över resurserna och också kan väljas och röstas bort i allmänna val. Alternativet att det är något av departementen som styr via länsstyrelsen något som egentligen borde vara vårt gillar jag inte.

Mät det du vill veta

Efter utbildningen i Balanserat styrkort har många diskussioner kretsat i att vi (politiken) behöver bli bättre att sätta mål och prioritera vad vi mäter. I dagens ÖP förklarar Uitto att nu skall "- Det ska vara en enkät med öppna namn och den ska finnas tillgänglig för medborgarna. Man ska kunna se vad det till exempel är för telefontillgänglighet på sin hälsocentral." Det här är ju iaf ett steg framåt, däremot känns det mer tveksamt i perspektivet att ledamöter ur majoriteten på under styrelsen ifrågasätter statistik från "Väntertider i vården" som är Sveriges kommuner och landstings databas som redovisas just olika former av väntertider i vården. Inga andra än vi själva har skickat in information till databasen och ändå vill man inte inse fakta utan vill ifrågasätta resultaten.

Det är ett steg i rättriktning att majoriteten har tagit till sig av vårat tjat om att vi behöver veta hur det ser ut idag för att kunna ta beslut inför den kommande framtiden. Det känns tydligt att det hos vissa i majoriteten finns en inbyggd skepsis till att mäta resultat i våra enheter. Det kan vara samma ovilja som finns mot att sätta betyg i skolan elelr så vill man inte ge människor den informatione, jag kan bara gissa. Jag är iaf av den bestämda uppfattningen att om vi ska ge våra invånare rätten att lista sig på valfri hälsocentral och makten att rösta med fötterna behöver vi också tillhandahålla dem information.

20080227

Ungdomstinget versus landstingsfullmäktige

Just nu pågår den gemensamma debatten mellan ungdomstinget och politikerna i landstingsfullmäktige. Min rubrik är missvisande, det finns en utbredd samsyn om att det ungdomsmottagningarna är viktiga. Däremot finns det en skiljelinje huruvida det skall vara finnas "light versioner" av ungdomsmottagningar ute i kommunerna eller om det skall vara en stor central. Lite grann likt skiljelinjen om en förstärkt hälsocentral i varje kommun eller inte.

Anna Norlén gjorde ett bra inlägg som handlade om att "Det skulle kännas mindre främmande att gå till en ungdomsmottagning. Känner många som upplever det främmande att gå till UPM eller BUP, men vill man bara prata om sin vardag känns det för stort. Det behövs något som kännes mindre och mer naturligt, drop in style".


Nu har Agneta Danielsson sagt "det högern/Alliansen föreslår att det skall finnas ungdomsmottagningar på varje hälsocentral hur skulle det fungera? Sitta där i tre timmar och vänta är väl inge bra?"
Apropå vårdköer och tillgänglighet?


Nu har Daniel Olsson "ungdomspartiet" stöttat idén från Gunnar Engnér om att bygga ut tjänsterna på hemsidan i stil med det som var på nyheterna idag.Efter Daniel kom flera som instämde i att en satsning på webben är bra. Robert Uitto bekräftade att det finns 1,7 miljoner extra i år avsatt för ungdomsmottagning. "Det finns pengar avsatta men det är inte vi här i fullmäktige som skall bestämma vart pengarna skall gå utan det skall ungdomarna som vet vad som behövs göra." Skall bli spännande att se om det infrias och hur. Eftersom debatten var lång så blev bara en motion från ungdomstinget behandlad, det var årets inflytande för ungdomstinget. Deras övriga 54 motioner kommer att behandlas i landstingsfullmäktige i året, hoppas det går att bevaka på något sätt.


Jubileumsbroddar blir verklighet i Åre

Monica Henriksson har lagt motionen om jubileumsbroddar i Åre och motiverar i dagens ÖP väl varför det finns fog att bifalla motionen.

ÖP: Varför ska kommunen bekosta
broddar, kan inte folk köpa dem själva?

Monica: –Ja, det kan man göra.
Men vi ser det som en gest och ett tips på hur folk ska göra för att inte ramla.
Man kan dessutom se det som en liten skatteåterbäring till den grupp som arbetat och betalat skatt hela yrkeslivet.

20080226

Torsk, miljöpartiet, Thomasson

Uppdatering: Några bloggare har kommenterat under dagen Karolina, Hanna och Magnus. Fortfarande inga svar på utifall Mp & Karin läser diariet eller länets två stora, en får tänka själv med andra ord. Tycker iaf att det känns skönt med Karros avslutning
-"MEN då jag tillhör det tuffaste politiska ungdomsförbundet ,CUF, kan man vänta sig att jag inte ger upp så fort."
- Keep it up Karro!
-- -- -- --
I ÖP har jag anklagat Mp för att ha kopierat en motion om att stoppa inköp av torsk som lämnats in av Karolina i CUF. Karolinas medborgarförslag registererades i Österunds kommuns diarie den 13 februari medan miljöpartiets och Thomassons motion registrerades den 22 feb alltså mer än veckas mellanrum jag tar det för troligt att Karin eller någon annan i Mp besökt kommunens diarie eller läst tidningen.

Nu i fredagskväll förnekade Karin Thomasson på sin blogg att hon inte sett någonting...
"För att vara säker kollade jag igenom anmälda medborgarförslag från juni i
fjol och framåt. Inget torskförslag från CUF. Och förresten, det är väl bara bra
att så många som möjligt driver på ett torskstopp? Det där var väl ändå
sandlådenivå?" skriver Karin Thomasson på sin blogg.

På Östersunds hemsida finns kommunens diarie där vem som helst har möjlighet att söka efter handlingar, något jag rekommenderar politiker att nyttja. Här kan man ex söka på "torsk" eller "medborgarförslag" och du får träffar båda gångerna om Karolinas förslag.

- För mig handlar inte det här om torsken, det här handlar om hur vi etablerade politiker möter unga & hur vi tar tillvara engagemang. Att politiska partierna försöker få monopol på idéer genom att trycka ner andras engagemang är på sikt farligt för demokratin. Jag tror att Karolina råkade trampa på ett par ömma tår när hon skrev och kommer få lite uppmärksamhet på det här förslaget som egentligen bara "det enda miljöpartiet" får driva.
Slutligen en länk till vad miljöpartiet vill nu men inte inte fick igenom i den förra regeringen som man stöttade till makten. En länk till vad nuvarande ansvarig centerminister gör för att komma någonvart.

20080224

Jämtställda Jämtland

Har missat att tipsa om undersökningen som politikerbloggen har gjort. Det handlar om vilka kommuner som styrs av kvinnor, både kommunstyrelseordföranden och kommunchefer har kartlagts. Det centerstyrda Krokom med kommunalrådet Maria Söderberg (c) och kommunchef Elisabet Sjöström lyfts fram som gott exempel. Förra året gjordes en liknande undersökning av TV4 men då missade man tydligen Jämtlands län, det är samma ordning nu som och mitt mail en sen lördag natt gav ingen respons. Skönt nu att läxan gjord och att Jämtlands lyfts fram som det goda exemplet man är idag! Som sagt var är det kvinnor vid rodren i 5 av 8 kommuner. Krokom (c), Åre (c), Strömsund (c), Berg (Bergspartiet) och Ragunda (s) leds av kvinnor, bra jobbat till er som är med och bryter mönster och även till er kvinnor som vågar. Tydligt är att dessa har hårdare krav på sig och granskas hårdare = behöver prestera mer än sina manliga kollegor, respekt till er!

20080223

Ett livskraftigt CUF

Det har varit CUF-fyllda dagar sedan Magnus Andersson, förbundsordförande, anlände i onsdags. Torsdagen på F4 där Noliamässans jobb-dagar gick av stapeln. Fredagen var det jobb men CUF Väst Jämtland hade bjudit in Magnus att vara med och solidaritetskolla gymansiet i Järpen. Kvällen blev ägnad åt CUF med mat och prat om CUF:s framtid i länet. Den avslutades med filmen "Se upp för dårarna" som nog är en ny favorit och kanske den i mina ögon modernaste svenska filmen jag sett på länge.

Idag har jag slagit personligt rekord i att skriva protokoll tror jag. Det har varit årsmöte med en 2 avdelingar och en nystart av Jämtland-Härjedalens CUF distrikt. Det känns härligt med den vilja som finns nu bland CUFarna i länet. Helt klar kommer CUF att skapa sig mycket inflytande på den politiska arenan framöver, jag vågar sätta pengar på att det börjar redan nästa vecka. Mycket idéer och mycket vilja är en god grund för att valet 2010 i Jämtlands län kommer bli MINST lika roligt som jag och de unga kandidaterna hade det i Bollnäs & Gävleborg 2002. Håll utkik på
www.cuf.se/j-h...

Lycka till!

20080221

Utförare viktigare än kvalité?

Om inte all offentligt ansvar drivs i offentlig verksamhet är det onormalt och nästan allt som är onormalt är en nyhet. Så resoneras det alltför ofta i vårt socialdemokratiska dopade land Sverige. För har sossarna lyckats med något så är det att offentligt är det goda och att det privata det giriga. *ironi*

Skönt nog har senaste årens debatt och återinförandet av arbetslinjen samt behovet av företage och entreprenörer för Sveriges välfärd och framtid fått genomslag i allmänhetens sinnen. Dock kommer alltid det undantag som bekräftar den gamla "regeln".

Länstidningen har gjort en nyhet/notis om att landstinget har outsourcat sina IT-funktioner...jaha? Om det här är en nyhet en ny läkare som operar vara det också. Samma innehåll men ny utförare är ju själva nyheten eller?

Ungdomsting nästa vecka

Nästa vecka kommer ungdomstinget att sammanträda tillsammans med flera folkvalda politiker från landstingsfullmäktige. Det här är något som jag aldirg deltagit i på lokal nivå men däremot vid Nordiska rådets sessioner och utskottsmöten. Att folkvalda och inte folkvalda träffas är en ganska unik nordisk modell iaf i plenum. Däremot att representanter för den viktigaste rekryteringsmålgruppen för demokratin "ungdomarna" får träffa riktigta politiker är enormt viktigt både för de unga och politikerna. Det är i samtalet och diskussionen som förståelse och respekt för varandra skapas.

De 55 motionerna visar behovet av politisk diskusission och debatt. Från bättre skötsel av vägarna (som jag till motionären måste påpeka är en ekonomisk fråga) till ett nej till de 36 miljonerna som stortorget kostar, (Jen(s) idé), vidare mot bättre öppetider på ungdomsmottagningen och till bidrag till kvinnor för högre kostnader pga av mensen (ja varför inte?).

Mycket går att säga om motionerna. Flera ligger utanför landstingets makt, några borde mailas till respektive kommun och en del borde läggas på riksdagens bord. Tydligt är iaf att det finns idéer, viljor och ett samhällsengagemang från er som behövs tas tillvara på. Ja det går inte säga annat än att de flesta av dessa är ganska lika en del motioner till CUF och att det visar på ett engagemang. Hur som hoppas jag att flera av er engagerar er politiskt för att kunna påverka mer och göra världen ännu bättre.

Imorgon är Centerpartiets Ungdomsförbund på Nolia mässan besök oss gärna och kanske ta ett snack förbundsordförande Magnus Andersson som är i länet besök, just nu till och med sovandes på min soffa just nu på det fasionabla "Litsvägen Inn". Det är väl en minister, EU-parlamentariker och en kung eller president som är kvar på listan för att göra den helfylld.

20080220

Å när vi tar saken i egna händer! - #2

Den beryktade mackdöden breder ut sig över landet men har fått motstånd i Alsen. Där har bygdeförening tagit saken i egna händer och tänker köra själv. I det långa loppet får man hoppas att enklare regler för att driva näringsverksamhet leder till fler liknande initativ. Det här började hemma i Bollnäs innan jag flyttade. Statoil lade ner butiken men vägrade sälja densamma vidare till någon annan. Statoil och företag har full rätt att agera på det här viset men jag hoppas verkligen att konsumenterna väljer andra tankställen och utövar sin konsumentmakt!

20080213

Spännande dag med blåst

Det blåser sa de på nyheterna innan jag lämnande lägenheten som ligger mellan torget och arenan. Ut runt knuten sen var det bara att luta sig framåt och börja trampa sig nerför backen. Har aldrig varit med om vind i stan av den här digniteten tidigare. Väl nere vid korsningen på rådhusgatan kommer en skur av grus och små is bitar farandes ivrigt påhejade av en kraftig vindby, de peelar min hy så len och fin. Väl på jobbet inser jag att det där med att göra sig snygg i håret var helt överskattat denna dag, en snabbis på toa så ser det väl någorlunda ut iaf. Då är det bara uppförsbacken hem kvar då!

Glädjande nog så har vi ju hemmahoppet och toppskytten Helena Jonsson tippad som medaljör inför kvällens tävlingar, mycket tack vara vinden. Då får vi väl ta och hoppas att det blåser lika mycket ikväll när man går hem från jobbet då!

20080208

Trångsviken lyfts i FN?

Igår var en dag helt fylld av inspiration och minimalt med administrativa uppgifter. Med en stadig förkylning var det bara att krypa ur säng för att jobba en timme och sen hämta upp Gabriel Ehrling, delegat till FN:s general församling 2007, på flyget. Gabriel ska återvända till FN-skrapan i New York för att jobb & lobba om ungdomars sysselsättning. Jag följde på plats Gabriels jobb i höstas, läs här & här.

Inför sitt kommande arbete behövdes lite nya intryck och det fick vi med under besöket i Trångsviken. Det var inte mitt första besök men det finns så mycket att fundera över när det gäller arbetet i den lilla sotra byn. Först lunch med riksdagsledamot Per Åsling (c) tillika fd vd och nu ordförande i Trångsviksbolaget. Han gav oss en resa från 1800-talet till nutid, historien är lång men kanske började det när lyset gick under luciafirandet, det var då det rann över i bägaren.

Detta följdes av en guidning på Trångsvikens entreprenörskola, mot all förväntant men egentligen självklart, mötes vi av fyra kunniga barn som pluggat in hur, när och vad om skolan. Det känns så härligt när de berättar att "vi tar själv in sakerna från skolgården" - "Vi sköter blomlådorna i byn, vi sår frön sen planterar vi ut blommorna" - "Vi har skrivit på ett trygghetskontrakt, fast det var bråk någon gång förra året det var inge skoj". Förra året? Minst varje månad var det bråk under mina första 6 år i skolan. Det slutade med att två nog skulle åka till New York och FN för att berätta om sin skola, Stockholm är lite tråkigt - förutom Gröna Lund då!

Tillsammans med Carina Asplund, vd Trångsviksstiftelsen, över en kopp kaffe i den kombinerade skolmatsalen/byns-lunchrestaurang/konferensmatsalen Kalaskulan i Bygdegårdarnas Rolls Royce avhandlandes enormt mycket kring ungdomar, inflytande och lokal utveckling. Carina skulle gåärna fått fortsätta i timmar, jag har nog nu lyssnat och diskuterat med henne i 4 timmar bara på det här ämnet. Det finns så många exempel visandes på vilken kraft barn, ungdomar och vi alla har - det måste vi bli bättre att ta tillvara och framförallt se ALLA som egna individer!

Dagens sista besök blev hos Marcus Färnström på Trångsvikens chark, nya tankar, vilja, stöd och slopandet av Jantelagen har gett goda effekter. Marcus berättade att ur hans klass på 10 personer har 8-9 egen firma. Fett imponerande statisitik må jag säga.

Det var med korvstoppade (haha) hjärnor vi for hemåt Östersund, kanske kommer nu Trångsviken sättas på världkartan och lyftas i FN som ett gott exempel på hur man genom lokalt engagemang i det lilla når stora resultat.

Ni kan förresten följa Gabriels arbete på www.fndelegater.blogspot.com

- Lycka till Gabbe!


20080202

Avdeningsordförande och kommundagar

Det har varit en välfylld vecka som inleddes med födelsedagsfirande och därmed 3-rätters hembakat fika hemma på litsvägen.På tisdagskvällen blev jag vald till ordförande för Östersund/Frösön Centerpartiavdelning. Ser verkligen framemot det. Många kan nog känna att det är uppåt man ska men samtidiigt är avdelning platsen där man kan ta ut svängarna och tänka nytt oc högt. Östersund/Frösön är länets näst största avdelning. Jag tror att många av de nära 100 medlemmarna har mycket de vill bidra med och ett stort engagemang som jag tillsammans med den nyvalda styrelsen skall hjälpa att kanalisera. Styrelsen träffas ordentligt för första gången den så 28 februari, har ni idéer maila på jonas.rask.samuelsson@centerpartiet.se ellerring på 070-5801730.Torsdag-lördag har jag spenderat på Centerpartiets kommundagar i Skövde, dock lite splittrat eftersom jag samtidigt fick reda på att jag och andreas måste flytta ut från litsvägen senast den 1 april (tips mottages tacksamt). Det är som alltid roligt och återsee gamla bekanta och uppdatera sig lite. Bra stämmning och regeringens opinionssiffror var inte ens ett diskussions ämne, det kan ju vara för att vi vet att vi levererar de utlovade vallöftena.Slutligen fick regionfrågan också den delvis ett avslut och förslaget blev att Sundsvall, Ånge och Jämtland skall bilda region. Inte Jämtlands län för Lennart Olsson, som saboterade länets förra försök att bilda region Jämtland samt kommunalråd i Härjedalen, har fortfarande inte släppt tanken på att gå söderut. Östersunds posten ställde Marianne L-S mot Robert Uitto i tidningen samtidigt som Jens Nilsson genast ändrade sin inställning till att förhandling var den bästa utgången i frågan. Dags att någon tar och ber Jens att plocka fram några hälsingar som verkligen är sugna på att gå norrut, jag träffade nämligen ingen under kommundagarna varken i landstinget Gävleborg, Ljusdal eller Hudiksvalls kommun och de har inte läst några av de åsikterna i tidningarna heller.

This is not the end - it´s not even the end of the beginning!