20090624

Live landstingsfullmäktige

Lite rättelser på vad majoriteten anför i debatten om landstingsplanen för 2010-2012 här på landstingsfullmäktige. En reflektion är att landstingsmajoriteten fortfarande glider undan frågan "Hur vill ni leda landstinget till en budget i balans?" Här kommer en lite uppradning av klara felaktigheter.

Påstående: Försäkringslösningar i vården kommer att bli melodin nu när alliansregeringen genomför alla dessa (onda) reformer! Det är plånboken som kommer att styra vem som får vård!

Svar: Under socialdemokraternas tid vid makten (1994-2006) ökade antalet människor som, på grund av köer i vården, skaffade sig privata sjukförsäkringar från 0 till 300 000. Endast de tidigare kommunisterna under ledning av Ohly vill idag förbjuda privata sjukförsäkringar. Dagens vårdvalssystem bygger på att respektive landsting/region utformar egna kriterier för vad som skall erbjudas i primärvården. Därefter skall landstinget granska de som ansöker att få starta verksamheter/enheter inom "Hälsoval Jämtland" och har slutligen att ta beslut om beviljat eller avslå den ansökan om att starta ny verksamhet inom de uppsatta ramarna för Hälsoval. Utöver detta så yrkade Allians för Jämtland under kapitel 4.5.1 God ekonomi att "vården skall finansieras genom skatter och bidrag".

Effekterna från när Norge införde hälsoval har för boende på landsbygden inneburit att fler har fått en fast läkare, ett mål som bör finnas även i Jämtlands läns landsting.

Påstående: Ni har sänkt skatten mest för de som tjänar mest.

Svar:
Regeringen har infört jobbskatteavdraget för de som betalar kommun och landstingsskatt. Hur den slår hittar du enklast på jobbskatteavdraget.se sett till vad det ger innebär det att mellan en person med 17 000:- i månadslön och ett landstingsråd skiljer det 513:- (1515-1002) . Skattesänkningen är därmed 5,89% för den med lägre lön och 3,03% för den med högre lön. I andra delar av skattesänkningar har abetsgivaravgifter sänkts vilket ju ger en hel del pengar till landstinget med sina 4000 anställda.

Inga kommentarer: