20090211

Centerpartister i länet om kärnkraften

Lägger in en liten uppdatering om vad som sägs av några av länets tyngre centerpolitiker kring kärnkraften. På ÖP debatt har riksdagsledamöterna Per Åsling och Sven Bergström skrivit tillsammans och skriver bland annat.

Till exempel säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi att "regeringen har motsvarat våra mycket högt ställda förväntningar". Svensk Vindenergi uppskattar att tiotusentals jobb kommer att skapas inom vindkraftsbranschen. För vår del gläder vi oss också särskilt att det nu ges grönt ljus för torven som spelar en viktig roll inte bara i våra regioner. Vi har som Centerpolitiker inte övergett vårt motstånd mot kärnkraften med alla dess miljörisker. Nu har det visat sig att den också är mycket riskfylld ekonomiskt. Det är främst därför som inte en enda ny reaktor togs i drift under förra året någonstans i världen.

I Länstidningen skriver kommunalråden Karin Stierna, Eva Hellstrand och Maria Söderberg tillsammans.

Det finns en hel del positivt i regeringens energiuppgörelse. För Jämtland är satsningen på vindkraft och annan förnybar energi särskilt viktig. Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska förlängas och vidareutvecklas, ett viktigt besked för de investeringar som är på gång. Även satsningen på att byta bensin och diesel mot alternativa bränslen är glädjande. Här har centerpartiet nått stora framgångar i förhandlingarna. Vi är däremot fortsatt lika kritiska till kärnkraft. Riskerna är oacceptabla och kärnkraften bör därför fasas ut så snart som möjligt. Vi är och förblir övertygade motståndare till kärnkraft.

Inga kommentarer: