20090128

Regioner i födelsedagspresent

Det var med glädje jag läste beskedet på DN-debatt att regeringen nu är eniga om att regioner skall bli den tredje nivån mellan staten och kommunerna. Att ansvaret för att leda den regionala utveckling kommer flyttas från statens förlängda arm länsstyrelsen till en regionkommun med folkvalda är vad centerpartiet och jag jobbat för udner lång tid. Dock började det arbetet redan när jag fortfarande var en liten pjuklarv för en 25-30 år sedan.Att det nu blir en regionalisering av Sverige, decentralisering av beslut och att makt flyttas närmare människor får ses som en seger för Centepartiet. Att tidpunkten blir satt till 2014 får man väl sammanfatta likt de bevingade orden "har vi baxat det ändå hit" så kan vi jobba långsamt och noggrant under 2-4 år innan det blir verkligheten tycker jag.Det viktiga idag är att regeringen är enig och att nu får vi långsiktiga spelregler att jobba efter. Ett efterlängtad besked både för politiker och tjänstemän inom berörda organisationer.Det finns mer att läsa hos Anders Flanking, Stefan Tornberg, Annie Johansson och Anders W. Jonsson

1 kommentar:

Anonym sa...

Det blir intressant att ae kommentarerna och sammanfattningen av de pågående omröstningarna i Norrbottens Kurirens och Norrländska Socialdemokratens nätsidor. Av 663 röstande på NK's nätsida är 15 % för och 85 % mot, av 549 röstande på NSD's nätsida är 16 % för och 84 % mot. Detta vid ca 15.45 i eftermiddag. Jag tror att många politikerkappor vänds omlott innan nästa val.