20090107

omregleringen av apoteksmarknaden bra för landsbygden

Så visar återigen siffror från Norge varför det är positivt att omreglera apoteksmarknaden. Dagens Medicin redovisar siffror som visar att antalet apotek fortfarande ökar och det också på landsbygden. Det är bättre siffror än när de hade statligt apoteksmonopol. Ylva Johansson den gamla ansvarige sosse-ministern framstår med dessa fakta som den som var och är landsbygdens ovän, dit kan man också räkna hela (S,V,Mp) majoriteten i landstinget. Apotekmonopolisternas förebilder är idag Sverige, Cuba och Nordkorea - inga länder jag skulle plocka modeller ifrån för offentlig verksamhet.

Landsbygden behöver ges möjligheter att utvecklas inte drabbas av statliga kvävande monopol.

Citat dagens medicin:
Under 2008 öppnades fyra nya apotek i kommuner som tidigare inte hade
apotek, vilket gör att 90 procent av den norska befolkningen i dag bor i en
kommun där det finns apotek.

Inga kommentarer: