20081218

S borde KU-anmäla S?

Berit Andnor som är ordförande i Konstitutionsutskottet kommer få fullt upp över julhelgerna för nu har sossarnas Hans Hoff anmält regeringen till KU för att komma med vilseledanden information om bilpaketet. Likaledes borde kanske förfarandet vara med vart skattehöjningen i Jämtlands läns landsting då gå. För jag har inte upplevt några entydiga svar på vart pengarna skall. Bland annat skall väl pensionsskulden betalas av sen antagligen skall det satsa på nya verksamheter i och med nya behandlingsmetoder. Fast jag upplever inte riktigt att planen är fullständig.

Var finns Jämtlands KU? Evert Ljusberg?

Inga kommentarer: