20081204

Nytt länsråd i Jämtlands län

Det har utsetts ett nytt länsråd i Jämtland. Regeringen har utsett Pia Sandvik Wiklund, rapporterar Öp.se samt LTZ.se. Har bara samtalat med ett av de centerpartistiska kommunalråden idag men hon var nöjd med resultatet. Pigg, alert, kompetent och på hugget är typ en sammanfattning av kommentarerna.

Jag har faktiskt ingen äning om vem hon är/har varit osv. Ska bli spännande att träffa henne och se om den uppryckning som länstyrelsen gjort och framförallt då på regionala rådet kommer att höjas än mer.

Just nu går vi ju in i slutfasen av långsiktsplanen för kommande infrastruktursatsningar. Vecka fyra nästa år skall kommunernas listor för vad som skall göras vara klara. Då på alla områden av infrastruktur som staten har ansvar för. I Jätmlands län behöver vi vara mer på hugget och jobba proaktiv för att visa på behoven vi har som kommer att gagna hela Sverige. Inlandsbanan är ett av de behoven - det kommer behövas transportera mer biomassa till Stockholmsregionen i framtiden. Det största kraftvärmeverket är inte klart än.

Inga kommentarer: