20081219

Lagen för asylsökande ändras

Enligt expressen.se kommer migrationsminister Tobias Billström att forcera fram en förändring av regeln som säger att "den enskilde skall söka från hemlandet". Den har ju varit uppe till diskussion i länet till viss del. Problemet är att den inte har ändrats de senaste 5-10 åren då jag kan dra mig till minnes att liknande situationer uppstått mer eller mindre regelbundet. Nu får iaf frågan en bra vändning vars det verkar.

Inga kommentarer: