20081218

Koll på läget?

Ibland kan man ju undra hur det står till med kollen på läget, inte minst efter att läst i ÖP om det här om Rättvis Demokrati sena förslag till budgeten (bara 6 månader sent) i Strömsunds kommunfullmäktige igår. Bra klargörande från Karin Stierna (c):
– Ramarna tog vi i juni, det gör vi inte i dag. I
dag fastställer vi resultat- och balansbudget samt kassaflödesrapporten,
konstaterade Karin Stierna (c) innan budgeten fastslogs enligt kommunstyrelsens
förslag.

Inga kommentarer: