20081202

Bra med jobb i länet

Det ser ut att finnas många lediga jobb i Jämtlands län. SVT rapporterar att det finns 5 lediga jobb per tusen invånare. Det innebär den näst högsta nivån i landet efter Stockholm. Det finns ett behov av anställningar vilket innebär ett utrymme att hålla arbetslösheten i schakt. Landshövding Britt Bohlin är ju också utsedd till varselsamordnare vilket är bra och det här visar ju att en möjlighet finns att öka inkomsterna för kommuner och landsting. Sen skall det väl tilläggas att de flesta jobben förmedlas troligen via kontakter och inte via arbetsförmedlingen.

Inga kommentarer: