20081127

Vad görs åt rehabiliteringen?

Marianne Larm-Svensson, landstingsråd (c), har ställt en interpellation till landstingsmajoriteten angående vad som görs kring rehabiliteringsgarantin.

För er som kommer ihåg förra årets diskussioner kring de oanvända pengar för sänkning av sjukskrivningarna kan ni nog förstå funderingarna. Samtidigt är det ett problem att vi landstinget inte lyckas producera fram mer rehabilitering, fler i jobb är mer pengar i kommunernas och landstingets kassakista. Tyvärr har Jämtlands län också landets högsta sjuktal. Det spär dock bara på glädjen att Sveriges komuner och landsting (SKL) tecknat ett avtal för att underlätta för landstingen att starta upp OCH bedriva rehabilitering.

Inga kommentarer: