20081122

Kapten klänning om jämställdhet


En inledning om landstingsvärlden där kvinnliga läkare jobbar. Ett tre frontskrig förs där resultatet är att kvinnliga läkare har klart högst självmordsstatisk i sverige.

Inga kommentarer: