20081124

Det finns kunskap och möjligheter i länet


Riksdagsman Per Åsling gav en kort syn på möjligheterna ur ett entreprenörskapsperspektiv. Självklart kommer vi att kunna göra mängder som gynnar hela länet och därmed göra kakan större menade han.

Inga kommentarer: