20081031

MLS: Vänsterkartellen låter andra betala

Centerpartiets landstingsråd (i opposition) Marianne Larm-Svensson har idag en bra debattartikel ÖP.se:s debattsida. Det kommer med anledning av skattehöjningen som föreslagits men också med anledning av vänsterkartellens tidigare artikel i ÖP. Själv anser jag de här meningarna vara bäst.
Än en gång visar vänsterkartellen i landstinget (s, v, mp) att den inte förmår
hantera landstingets verksamhet och ekonomi utan väljer den enkla vägen och
skickar räkningen till invånarna i länet.

Ett tydligt och pedagogiskt ledarskap saknas i majoriteten viljan att ta tuffa beslut verkar vara långt borta. Omställningsarbetet kommer fortsätta och verkställas det är det ingen tvekan om. Däremot uppfattar jag det som att det är personalen mer än vänsterkartellen som styr som är mest sugna på att verkligen hugga i och jobba med det för få styrfart på landstinget. Det känns faktiskt tryggt.

Inga kommentarer: