20081029

Glädjande för landstingsgruppen

Centerpartiets landstingsgrupp i Jämtlands läns landsting (JLL är kortare) har fått tillökning i form av uppdrag och ordförande poster. Vår Thomas, som jobbar mycket intensivt med översynen av EU:s sammanhållnings/regionalpolitik som skall ha nya riktlinjer efter 2014, har utsetts till ordförande för AER:s kommitté 1 (ett). AER är det största regionförbundet i Europa, totalt är 270 regioner från 33 länder medlemmar, och det fungerar som lobbyorgan för regioner runtom i Europa. AER:s kommitté 1 Thomas blir ordförande i arbetar i EU med frågor som rör ekonomi & regional utveckling inom AER. Det är en bra position för länet som Thomas nu kommer att inneha. Möjligheterna att få genomslag för våra behov i de "NSPA" Northern Sparsely Populated Ares blir nu väldigt goda.

Inga kommentarer: