20081007

Dagens fundering

Tidigare idag har jag suttit och lyssnat på genomgång av både läget på läkemedelsanvändandet i länet samt öppna jämförelser. Några av öppna jämförelsers indikatorer (sid 60)handlar också om läkemdel. Efter ett tag frågades vi "publiken" ut om vi visste varför Halland har försämrat sitt resultat när det gäller att använda lite antibiotika och varför det var intressant. Jaha tänkte jag, vi är i Jämtland som har låg läkemedelsanvändning och vi är sjukast i landet. Ja men det kanske är intressant för att de är friskast i landet tänkte jag?

Icke, eftersom Halland har infört kund/vård/fritt-val så är det troligen därför det har ökat var rätt svar. Jaha tänkte jag och det går tydligen inte att göra något åt från politiskt/tjänstemannahåll eller nåt. Förstod att det kan ha en påverkan men ser inte problemet då det bör vara styrbart från ledningshåll på landstinget där.

Då kom iaf dagens fundering att börja kläckas - har någon ett svar så meddela gärna svaret.

Vi i Jämtland skriver ut väldigt lite läkemedel och har högst ohälsotal, samtidigt som det i andra län skrivs ut mer men människor är friskare. Har dessa något sammanband? När statistiken också på den totala mängden läkemedel som skrivs ut i Sverige påverkas betydligt beroende på hur många dagar läkare jobbar kring jul och nyår. Finns det då ytterligare en parameter i att vi i Jämtland (Norrland har låg tillgänglighet till läkare/är dåligt bemannade med läkare?

Jag ska leta reda på läkare per capita & yta osv. men tills dess får gärna någon i bloggosfären hjälpa mig att finna klarheter i dessa funderingar.

Inga kommentarer: