20081011

Ansvarig för ekonomi eller känslor?

Nu har jag upptäckt att Bräcke kommunfullmätkige avslagit Ynge Hambergs motion om att erbjuda alla som fyller 65 år ett par halkbroddar. Enligt ÖP.se är motargumentationen
"...att nyblivna 65-åringar skulle kunna ta illa upp om kommunen plötsligt
skickade dem broddar som ett brev på posten."

Mhm? Ja men om varje fall kostar samhället, kommunen belastas med 2/3 av kostnaderna, någonstans mellan 150´000:- till 300´000:-första året. Då tycker inte jag det spelar någon roll om det blir något surt samtal till växeln. Argumentationen om varför broddarna kommer på posten är ju inte svår och de "förolämpade" kan ju alltid sälja broddarna vidare och tjäna en hundring som tack för besväret. Det skulle täcka kostnaden för telefonsamtalet och nedlagt arbete för att skälla ut den elaka kommunen.

Nä väldigt tråkigt för Yngve må jag säga ett bra förslag som skulle kosta max 20´000:- om året samt förebygga både dödsfall och lidande för invånarna samt höjda kostnader för kommunen. Kan inte någon lägga det som medborgarförslag, motionen hittar ni här i Bräckekommuns diarium.

Inga kommentarer: