20080825

Skydda sin egen rygg?

Debatten om Barnsjukhuset Martina fortsätter på DN:s sidor. Nu har till och med (det borgerliga?) landstingsrådet Birgitta Rydberg från folkpartiet kritiserat starten av ett nytt sjukhus. Skälen sägs vara att "Stockholmarna ska inte behöva betala två gånger för vård ... Då är vi inne på en farlig väg." Förhoppningsvis är Centerpartisterna i landstingshuset liberala. Att förbjuda yrkesgrupper att starta eget och förbjuda människor att bränna sina pengar efter eget förnuft känns långt ifrån liberalt.

Att ett socialdemokratist oppositionsråd, Dag Larsson, i Stockholms läns landsting försöker påskina att sjukhusets affärsidé kan rasera hela vårat solidariska sjukvårdssystem är skrattretande och han lägger mycket ord i andras människors munnar. Det sker väl på basis av att fri företagsamhet inte stämmer överrens med hans socialistisk grundsyn.

"Den som tecknar en försäkring och går till Martina kommer på sikt att protestera mot höga landstingsskatter. För då tycker man sig redan ha betalat för vården via sin försäkring.Det leder i sin tur till en tudelad sjukvård som på många andra håll i världen" citat Dag Larsson.

Argumentationen kan tolkas på många vis men jag upplever som om Birgitta Rydberg inte tror sig långsiktigt klara att argumentera för en lika vård till alla som är solidariskt finansierad via skattsedeln. Istället väljer hon att skjuta skeppet innan det kommit i hamn trots att hon inte vet vad som finns i lasten och utifall det kan bli leda till goda affärer för landstinget.

Att sätta stopp för barnsjukhuset Martina är dumt och endast protektionistiskt. Sverige har god vård av hög kvalité, problemet är tillgängligheten. Tillgängligheten handlar inte enbart om landstingets ansvar. Hos försäkringskassan finns många med behov av att få en behandling men istället sätts de i kö i väntan på en sjukvårdsbehandling. Genom att slå samman delar av pengapåsarma (Finsam, ny version är på gång från socialdepartementet) från både FK och landsting skulle behandling kunna ges fortare. En kortare sjukskrivningstid blir resultatet om försäkringskassan börjar köpa vård för pengarna istället för att betala väntetid i köerna. Det skapar mer arbetstillfällen i sjukvården och färre sjukskrivna kombinerat med fler som arbetar = mer betald skatt i de offentliga kassorna. What´s the problem? Jag kommer inte verka för ett försäkringsbaserat sjukvårdssystem i Sverige. Däremot kommer jag verkligen inte försöka förbjuda människor att göra av med sina pengar på privata försäkringar och sjukvård.

1 kommentar:

Anonym sa...

Efter att under mer än tjugu ârs tid ha bott och arbetat pâ fyra kontinenter fâr jag lov att säga att ingenstans har jag blivit sâ illa behandlad som i den svenska vârden. När fâr vi privats vârdmottagningar ocksâ för vuxna?