20080810

Mer om Martina

Martina är den första stenen mot avgrunden, skriver Kalle Olsson på LT:s ledarsida. Jaså, jag tror att Kalle har mer rätt när han skriver
"dessa försäkringssjukhus riskerar att underminera tilltron till den offentliga vården"
Ofta har jag hört och sett att "det enklaste sättet att förlora makten är att missköta den." Precis så är det nu, vi har i offentlig sektor idag all makt över sjukvården. Göran Persson instiftade stopplagen, vilket visar hur stort det politiska inflytande över hälso- och sjukvården faktiskt är. Nu påpekar Kalle att det är någon annans fel om det blir ett Sverige där försäkringslösningar får styra vården och inte solidarisk finansiering.

Så är det inte, få vill riva ett fungerande system och opinionsmässigt är det mycket svårt att hantera. Det finns problem hos vården idag med framförallt tillgänglighet och köer. Människor sitter fortfarande i telefonköer eller ligger hemma sjukskrivna i väntan på att få sin åkomma. Om det är allt vad den svenska solidariskt finansierade vården kan erbjuda, då förstår jag varför försäkringslösningarna växer fram.

Det tror jag Kalle också känner på sig när han granskar systemet och lägger den ideologiska penseln t sidan. Antingen skyller man på något nytt och okänt med diverse lösa antaganden eller så kritiserar man rådande ordning.

Inga kommentarer: