20080820

Mer konstigheter om privat barnsjukvård

Från uppropsstartarna mot barnsjukhuset Martina kommer mer konstiga tankar om privat barnsjukvård. På DN-debatt skriver Lars H Gustafsson, Amir Danespip och Makan Amini att tillåta privat & försäkringsfinansierad barnsjukvård är ett brott mot FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn ska inte bara ha rätt till sjukvård; artikel 24 i konventionen slår fast
att barn har rätt till den "bästa uppnåeliga hälsa" som ett land kan ge dem.

Det är här det brister i argumentationen och resonemangen. Försäkringsbolagen är inte Svea rike eller vårat land. Åsyftan av land betyder i Sverige att det är den solidariskt finansierade sjukvården som skall ge odiskriminerande solidariskt finansierad sjukvård till barn (utan av gifter också?) till bästa möjliga kvalité.

Säg vad ni vill säga, det borde vara förbjudet att tjäna pengar på sjukvård, det är en helig ko för oss som startat uppropet. De likväl som jag inser att det faktiskt skapas mer utrymme och pengar till den offentliga vården om fler sjukhus likt Martina startas. Om de är finansierad utanför den offentliga sektorn.

Inga kommentarer: