20080512

Primärvårds utrednings sista skälvande minuter


Nu har vi i alliansen manglat texterna i den omtalade utredningen om primärvårdens struktur och utveckling. Vård & rehabberedningen skall anta den imorgon men det går redan nu att säga att alliansen inte är enig med lagda förslaget. Majoriteten kommer få goda råd imorgon ;-)

Inga kommentarer: