20080502

Längsta, jämnaste och bästa debatten?

Dagens längsta, jämnaste och intensivaste debatt har precis avgjorts. Frågan om föräldraförsäkringen slutade på 38 för dagens system mot 42 röster för en tredelad föräldraförsäkring likt Isländska modellen. Jag tycker det här är ett jättebra förslag. Det var Emelie Johansson från Dalarna som gjorde avgörnadet. I sammanhanget skall nämnas att när hon la sitt förslag var det första gången någonsin hon stod i en talarstol. Det visar att det är bättre att försöka än inte alls när det gäller att få kämpa för sina idéer. Grattis Emelie!

Inga kommentarer: