20080327

Splittring i Strömsund?

Mitt stall tips från förra veckan ser ut att slå in. Det är Strömsunds moderaten Jan-Olov Andersson som föreslår att Strömsunds kommun delas i tre delar inför en eventuell regionförstoring. Visst kan Andersson ha andra skäl till att lyfta förslaget som att skuta regionfrågan i sank och sen efter en trolig kommunsammanslagning kunna förstatliga sjukvården. Däremot finns en hel del argúment i hans förslag också. Tyvärr får jag säga tror jag det här är början på en lång rad av förslag som kommer lyftas till diskussion i bakvattnet av den dåligt skötta regionfrågehanteringen.

Bäva månde JRA - nu spricker vi!

Inga kommentarer: