20080327

Satsningen på infrastruktur är välkommen

En tågvagn har spårat ur söder om Vännäs rapporter Dn.se och Aftonbladet.se. Fyra nattåg drabbas och kanske några även imorgon vilket för inatt innebär att cirka 800 personer får kliva upp och åka buss. En kanske ännu större effekt blir de 50 godståg som nu är försenade. Det nämns att bland annat stålpendeln står still vilket är ett monster av stål som brukade passera utanför fönstret i Järvsö och skaka porslinet. Olyckan visar problematiken som finns med Sverige. Stor del av transport på båt går in eller ut genom Göteborgs hamn vilket var ett problem när några fiskare ställde upp en gamla båt-mina i hamnen i Göteborg för några år sedan. Stora delar av våra naturresurser kommer norrifrån via en och samma led vilket inte ger några större utrymmen för olyckor och misstag utan att dominoeffekter inträffar.

Malmö-Lund-Helsingborg är ungefär lika stort som USA:s Manhattan till befolkningen. Vilket jag fick till mig av riksdagsledamot Mats Sander (m) under mitt två veckors besök på Manhattan och besök hos Gabbe i FN. Manhattan har en unik kollektivtrafik men inte Skåne. Tänk om det vore lika på båda sidor Atlanten. Från Wikipedia hämtar jag följande text om Manhattan och dess täta och stora befolkning:

Detta har lett till en hög användning av kollektivtrafiken. Tre av fyra
äger ingen bil och endast 10 procent av den arbetande befolkningen tar sig
till jobbet med bil, en siffra som återfinns på få ställen i den västerländska
världen.

Därför är det mer än välkommet att Alliansregeringen satsar mer på infrastruktur än den förra regeringen gjorde. Det luftslott som lämnades över av S, V & Mp kommer ta tid att rusta upp men det kommer också leda till fler jobb, bättre konkurrenskraft och en tryggad tillväxt.

1 kommentar:

barb michelen sa...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is