20080221

Utförare viktigare än kvalité?

Om inte all offentligt ansvar drivs i offentlig verksamhet är det onormalt och nästan allt som är onormalt är en nyhet. Så resoneras det alltför ofta i vårt socialdemokratiska dopade land Sverige. För har sossarna lyckats med något så är det att offentligt är det goda och att det privata det giriga. *ironi*

Skönt nog har senaste årens debatt och återinförandet av arbetslinjen samt behovet av företage och entreprenörer för Sveriges välfärd och framtid fått genomslag i allmänhetens sinnen. Dock kommer alltid det undantag som bekräftar den gamla "regeln".

Länstidningen har gjort en nyhet/notis om att landstinget har outsourcat sina IT-funktioner...jaha? Om det här är en nyhet en ny läkare som operar vara det också. Samma innehåll men ny utförare är ju själva nyheten eller?

Inga kommentarer: