20080227

Ungdomstinget versus landstingsfullmäktige

Just nu pågår den gemensamma debatten mellan ungdomstinget och politikerna i landstingsfullmäktige. Min rubrik är missvisande, det finns en utbredd samsyn om att det ungdomsmottagningarna är viktiga. Däremot finns det en skiljelinje huruvida det skall vara finnas "light versioner" av ungdomsmottagningar ute i kommunerna eller om det skall vara en stor central. Lite grann likt skiljelinjen om en förstärkt hälsocentral i varje kommun eller inte.

Anna Norlén gjorde ett bra inlägg som handlade om att "Det skulle kännas mindre främmande att gå till en ungdomsmottagning. Känner många som upplever det främmande att gå till UPM eller BUP, men vill man bara prata om sin vardag känns det för stort. Det behövs något som kännes mindre och mer naturligt, drop in style".


Nu har Agneta Danielsson sagt "det högern/Alliansen föreslår att det skall finnas ungdomsmottagningar på varje hälsocentral hur skulle det fungera? Sitta där i tre timmar och vänta är väl inge bra?"
Apropå vårdköer och tillgänglighet?


Nu har Daniel Olsson "ungdomspartiet" stöttat idén från Gunnar Engnér om att bygga ut tjänsterna på hemsidan i stil med det som var på nyheterna idag.Efter Daniel kom flera som instämde i att en satsning på webben är bra. Robert Uitto bekräftade att det finns 1,7 miljoner extra i år avsatt för ungdomsmottagning. "Det finns pengar avsatta men det är inte vi här i fullmäktige som skall bestämma vart pengarna skall gå utan det skall ungdomarna som vet vad som behövs göra." Skall bli spännande att se om det infrias och hur. Eftersom debatten var lång så blev bara en motion från ungdomstinget behandlad, det var årets inflytande för ungdomstinget. Deras övriga 54 motioner kommer att behandlas i landstingsfullmäktige i året, hoppas det går att bevaka på något sätt.


Inga kommentarer: